Oferujemy kompleksowe wdrożenia z zakresu teleinformatyki.

Pełna oferta w tym zakresie obejmuje bardzo szeroki wachlarz usług:

  • montaż certyfikowanych instalacji okablowania strukturalnego w budynkach
  • analiza bieżącego stanu sieci w celu ustalenia możliwości modernizacji, rozbudowy bądź możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii sieciowych w już istniejących infrastrukturach informatycznych
  • projektowanie sieci LAN i WAN w technologiach Ethernet, Frame-Relay, MPLS projektowanie sieci radiowych WLAN (802.11..) i Radiolinii 13 i 26GHz
    całościowe wdrożenia projektów (obejmujące instalację i konfigurację aktywnego sprzętu sieciowego)
  • dostawa urządzeń sieciowych
  • audyt zabezpieczeń sieciowych w firmach
  • projektowanie aplikacji sieciowych
  • doradztwo